Skip to main content

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

In dit ontwerpvoorstel vatten wij het resultaat van ons diepgaand onderzoek samen rond de vraag voor een voor een nieuwe innovatieve basis- en middenschool De Pluim te Hoboken. Het spreekt voor zich dat dit geen te nemen of te laten ontwerp is, maar vooral bedoeld is als een neerslag van onze visie rond een open leeromgeving op maat van de peuters, kleuters, kinderen, tieners, het onderwijzend personeel en de externe gebruikers. Dit alles in de geest van een graduele open onderwijsinfrastructuur naar Célestin Freinet.

DIALOOG

Ondanks de doorgedreven keuzes en interpretaties van het programma, waarvan de verfijning en detaillering zelfs vorm kreeg binnen de lopende Design&Build-procedure, zijn we van mening een flexibel plan ontworpen te hebben, dat samen met de bouwheer, de scholengroep en de directie, binnen de gedetailleerde financiële inschatting verder uitgediept kan worden en verder vorm kan krijgen. Indien we als team de kans krijgen, kan dit ontwerp in de volgende besprekingen met directie en leerkrachten verder verfijnd en bijgestuurd worden zodat dit kan uitgroeien tot jullie ontwerp, op jullie maat. Wij geloven immers in het belang van dialoog tussen opdrachtgever en ontwerper teneinde binnen een sterke visie tot het juiste eindresultaat te komen.

AANPASBAAR

Wij geloven in een school als een onderwijsstructuur die naar de geest en de pedagogie van de school in beslag kan genomen worden. Een pragmatische infrastructuur met rationele opbouw kan veranderingen in deze pedagogiek aan.

SPEELLANDSCHAP

Minstens even belangrijk als de gebouwde leeromgeving is de (landschappelijke) buitenruimte. Buitenplekken op daken naast de leeromgeving bieden kansen. Een avontuurlijk landschap dat zorgt voor psychologische decompressie en dito motivatie binnen de schoolmuren, is vormgegeven flankerend aan het schoolgebouw. Wij hebben getracht deze noden vorm te geven en hopen deze uitdagende buitenomgeving samen met u als gebruiker verder uit te diepen.

BREED SCHOOLGEBRUIK

De kans om de schoolinfrastructuur open te stellen voor externe gebruikers is waardevol. Het biedt kansen voor het gebouw en versterkt het maatschappelijk draagvlak voor de investering van de financiële middelen. Wij hebben getracht deze intentie optimaal vorm te geven. Een vooruitgeschoven zet naar de omgeving.

SCHOOL ALS TRANSFORMATOR

De door de stadsbouwmeester geïnitieerde transitie van het bouwblok heeft geleid tot een schoolgebouw dat catalysator wordt van deze transitie. Een inplanting van een zelfstandig randstedelijk gebouw werkt structurerend voor de rest van het bouwblok, organiseert toegangen en laat ruimte voor toekomstige ontwikkeling en intens buitenschools gebruik. Het gebouw en de landschappelijke speelruimte biedt kansen.

Krijgsbaan
2660 Hoboken
Belgium

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

In dit ontwerpvoorstel vatten wij het resultaat van ons diepgaand onderzoek samen rond de vraag voor een voor een nieuwe innovatieve basis- en middenschool De Pluim te Hoboken. Het spreekt voor zich dat dit geen te nemen of te laten ontwerp is, maar vooral bedoeld is als een neerslag van onze visie rond een open leeromgeving op maat van de peuters, kleuters, kinderen, tieners, het onderwijzend personeel en de externe gebruikers. Dit alles in de geest van een graduele open onderwijsinfrastructuur naar Célestin Freinet.

DIALOOG

Ondanks de doorgedreven keuzes en interpretaties van het programma, waarvan de verfijning en detaillering zelfs vorm kreeg binnen de lopende Design&Build-procedure, zijn we van mening een flexibel plan ontworpen te hebben, dat samen met de bouwheer, de scholengroep en de directie, binnen de gedetailleerde financiële inschatting verder uitgediept kan worden en verder vorm kan krijgen. Indien we als team de kans krijgen, kan dit ontwerp in de volgende besprekingen met directie en leerkrachten verder verfijnd en bijgestuurd worden zodat dit kan uitgroeien tot jullie ontwerp, op jullie maat. Wij geloven immers in het belang van dialoog tussen opdrachtgever en ontwerper teneinde binnen een sterke visie tot het juiste eindresultaat te komen.

AANPASBAAR

Wij geloven in een school als een onderwijsstructuur die naar de geest en de pedagogie van de school in beslag kan genomen worden. Een pragmatische infrastructuur met rationele opbouw kan veranderingen in deze pedagogiek aan.

SPEELLANDSCHAP

Minstens even belangrijk als de gebouwde leeromgeving is de (landschappelijke) buitenruimte. Buitenplekken op daken naast de leeromgeving bieden kansen. Een avontuurlijk landschap dat zorgt voor psychologische decompressie en dito motivatie binnen de schoolmuren, is vormgegeven flankerend aan het schoolgebouw. Wij hebben getracht deze noden vorm te geven en hopen deze uitdagende buitenomgeving samen met u als gebruiker verder uit te diepen.

BREED SCHOOLGEBRUIK

De kans om de schoolinfrastructuur open te stellen voor externe gebruikers is waardevol. Het biedt kansen voor het gebouw en versterkt het maatschappelijk draagvlak voor de investering van de financiële middelen. Wij hebben getracht deze intentie optimaal vorm te geven. Een vooruitgeschoven zet naar de omgeving.

SCHOOL ALS TRANSFORMATOR

De door de stadsbouwmeester geïnitieerde transitie van het bouwblok heeft geleid tot een schoolgebouw dat catalysator wordt van deze transitie. Een inplanting van een zelfstandig randstedelijk gebouw werkt structurerend voor de rest van het bouwblok, organiseert toegangen en laat ruimte voor toekomstige ontwikkeling en intens buitenschools gebruik. Het gebouw en de landschappelijke speelruimte biedt kansen.

2017 - 2024

Krijgsbaan
2660 Hoboken
Belgium