Skip to main content

Goed Wonen.Rupelstreek

Het ontwerp voor de site langs de Nielsestraat vertaalt zich in een zoektocht naar mogelijke randafwerkingen van een traditioneel bouwblok. Historisch gegroeide voor- en achterkanten in bestaande weefsels worden bloot gelegd, waarbij met een aantal precieze ingrepen een nieuwe collectieve dynamiek voor de onderzochte restruimte moet bepaald worden. De grotere bouwvolumes langs het spoor en de omringende arbeiderswoningen zorgen bijkomend voor een schaalsprong op deze plek.

Door precieze verschuivingen en schakelingen van herkenbare volumes voegen we kleinschaligheid toe om de draagkracht van de site niet te hypothekeren. We stellen heldere keuzes voorop die leiden tot herkenbare woontypologieën met eigen toegangen die bewust worden ingeplant om het toekomen waardevol te maken. Hierbij vermijden we liften door toegangen te beperken over twee bouwlagen.

Daar waar de plek het toelaat willen we inzetten op een kwaliteitsvol, groen binnengebeid waar geen ruimte is voor autoverkeer en grootschalige woonvolumes. In de plaats daarvan willen we een architectuur maken op maat van en met respect voor de buurt. Op deze manier creëren we groene plekken en buitenruimten ook voor de bestaande omwonenden met de ambitie om een gemeenschappelijk draagvlak te vinden.

Thomas Cols, Kristof Van Loy, Chris Eeraerts, Ine Baeyens, Diede Onzia, Ignace De Keyser

Nielsestraat
2850 Boom
België

Goed Wonen.Rupelstreek

Het ontwerp voor de site langs de Nielsestraat vertaalt zich in een zoektocht naar mogelijke randafwerkingen van een traditioneel bouwblok. Historisch gegroeide voor- en achterkanten in bestaande weefsels worden bloot gelegd, waarbij met een aantal precieze ingrepen een nieuwe collectieve dynamiek voor de onderzochte restruimte moet bepaald worden. De grotere bouwvolumes langs het spoor en de omringende arbeiderswoningen zorgen bijkomend voor een schaalsprong op deze plek.

Door precieze verschuivingen en schakelingen van herkenbare volumes voegen we kleinschaligheid toe om de draagkracht van de site niet te hypothekeren. We stellen heldere keuzes voorop die leiden tot herkenbare woontypologieën met eigen toegangen die bewust worden ingeplant om het toekomen waardevol te maken. Hierbij vermijden we liften door toegangen te beperken over twee bouwlagen.

Daar waar de plek het toelaat willen we inzetten op een kwaliteitsvol, groen binnengebeid waar geen ruimte is voor autoverkeer en grootschalige woonvolumes. In de plaats daarvan willen we een architectuur maken op maat van en met respect voor de buurt. Op deze manier creëren we groene plekken en buitenruimten ook voor de bestaande omwonenden met de ambitie om een gemeenschappelijk draagvlak te vinden.

Thomas Cols, Kristof Van Loy, Chris Eeraerts, Ine Baeyens, Diede Onzia, Ignace De Keyser
2020 - 2024

Nielsestraat
2850 Boom
België