Skip to main content

ABC Sociale Huisvestingsmaatschappij / Leiekaai / 21 Sociale Woningen

De site langs de Leiekaai markeert een hoek van een traditioneel bouwblok.  Tegelijk vormen de grotere figuren van het Groenevalleipark en de volumes aan de Vlasgaardstraat een schaalsprong in de wijk.  Onze visie duiden waarbij we vertrekken vanuit de specifieke conditie en het programma dat de nadruk legt op toegankelijke woningen met als doelgroep ouderen.  Wat voorligt is het resultaat van ontwerpend denken en geen finaal vaststaand ontwerp.  Nochtans is het wel een realistisch en doordacht antwoord voor deze site. We vinden het hierbij steeds belangrijk om deze visie in dialoog met de opdrachtgever verder uit te werken.  We stellen heldere keuzes voorop die leiden tot herkenbare volumetrieën en woningen met eigen toegangen die bewust ingeplant worden om ook het toekomen waardevol te maken.  De diversiteit ontstaat in de ontmoeting van deze heldere programma’s en hun relatie met het binnengebied waardoor voor elke doelgroep de leefbaarheid verhoogt.  Door in te zetten op een aantal ingrepen op schaal van de stad willen we het project verankeren in de wijk en ook meerwaarde creëren voor de ruimere buurt.  Waar het ontwerp strikt beantwoordt aan het programma stellen we toch in ‘extended idea’ elementen voorop voor een verdere waardevolle invulling van het binnengebied. 

Wouter Verbiest, Kristof Van Loy, Cyrillus Carpreau, Ignace De Keyser

Leiekaai
9000 Gent
België

ABC Sociale Huisvestingsmaatschappij / Leiekaai / 21 Sociale Woningen

De site langs de Leiekaai markeert een hoek van een traditioneel bouwblok.  Tegelijk vormen de grotere figuren van het Groenevalleipark en de volumes aan de Vlasgaardstraat een schaalsprong in de wijk.  Onze visie duiden waarbij we vertrekken vanuit de specifieke conditie en het programma dat de nadruk legt op toegankelijke woningen met als doelgroep ouderen.  Wat voorligt is het resultaat van ontwerpend denken en geen finaal vaststaand ontwerp.  Nochtans is het wel een realistisch en doordacht antwoord voor deze site. We vinden het hierbij steeds belangrijk om deze visie in dialoog met de opdrachtgever verder uit te werken.  We stellen heldere keuzes voorop die leiden tot herkenbare volumetrieën en woningen met eigen toegangen die bewust ingeplant worden om ook het toekomen waardevol te maken.  De diversiteit ontstaat in de ontmoeting van deze heldere programma’s en hun relatie met het binnengebied waardoor voor elke doelgroep de leefbaarheid verhoogt.  Door in te zetten op een aantal ingrepen op schaal van de stad willen we het project verankeren in de wijk en ook meerwaarde creëren voor de ruimere buurt.  Waar het ontwerp strikt beantwoordt aan het programma stellen we toch in ‘extended idea’ elementen voorop voor een verdere waardevolle invulling van het binnengebied. 

Wouter Verbiest, Kristof Van Loy, Cyrillus Carpreau, Ignace De Keyser
2019 - 2024

Leiekaai
9000 Gent
België