Skip to main content

Tuinwijk / De Ark NV / Lille Beek

In tegenstelling tot wat de naam ‘Lille Beek Tuinwijk’ doet vermoeden, is het huidige woonweefsel niet meer in overeenstemming met het ideaalbeeld van wonen in het groen. De aanwezigheid van overmaatse ontsluitingen met een belangrijke nadruk op automobiliteit en de hierdoor beperkte relatie van het wonen met het openbaar domein hebben geleid tot een verschraling van de kwaliteit van de open ruimte. Enkele verdorde grasvelden en verdwaalde bomen slagen er niet meer in om deze wijk zijn broodnodige cohesie te bieden. In die zin is deze ontwerpopdracht een boeiende uitdaging om een antwoord te bieden op de gevraagde maar ook wenselijke verdichting. Maar meer nog willen we hier bewust inzetten op sociale cohesie en controle, op een juiste publieke ruimte op schaal van de bewoner. We willen de nadruk verleggen van de wagen naar de bewoner door de realisatie van een herkenbare wijk met kwaliteitsvol groen in al zijn diversiteit.

Beek
2275 Lille
Belgium

Tuinwijk / De Ark NV / Lille Beek

In tegenstelling tot wat de naam ‘Lille Beek Tuinwijk’ doet vermoeden, is het huidige woonweefsel niet meer in overeenstemming met het ideaalbeeld van wonen in het groen. De aanwezigheid van overmaatse ontsluitingen met een belangrijke nadruk op automobiliteit en de hierdoor beperkte relatie van het wonen met het openbaar domein hebben geleid tot een verschraling van de kwaliteit van de open ruimte. Enkele verdorde grasvelden en verdwaalde bomen slagen er niet meer in om deze wijk zijn broodnodige cohesie te bieden. In die zin is deze ontwerpopdracht een boeiende uitdaging om een antwoord te bieden op de gevraagde maar ook wenselijke verdichting. Maar meer nog willen we hier bewust inzetten op sociale cohesie en controle, op een juiste publieke ruimte op schaal van de bewoner. We willen de nadruk verleggen van de wagen naar de bewoner door de realisatie van een herkenbare wijk met kwaliteitsvol groen in al zijn diversiteit.

2018 - 2024

Beek
2275 Lille
Belgium