Skip to main content

30 sociale wooneenheden GROTE BAAN | RAVELS

De zorgsite in Ravels vraagt om herkenbare en geruststellende verdichting. De site die ter beschikking gesteld wordt, biedt de uitgelezen kans om aan de randen aan te takken op het dorpsweefsel. Begeleid wonen en woningen voor 65-plussers vragen beide om lokale binding. De innesteling van de nieuwe woningen in een grote zorgsite, nauw vertakt met de omgeving, draagt hier zeker tot bij. De introductie van voldoende groenelementen stellen we voorop.

Aandacht voor de evolutie van de dorpse context

De Grote Baan (N12) te Ravels doorklieft de kern van het dorp waarlangs een duidelijke trend van lokale verdichting vandaag waar te nemen is. Fermettes en vrijstaande gebouwen worden geruild voor appartementsgebouwen met 3 tot 4 bouwlagen. Aandacht dient te gaan naar dorpse elementen en herkenbaarheid om niet te verzanden in anonieme gebouwen. Toekomen dient een plaats te krijgen, gemeenschapsfuncties kunnen een plint doen opleven en ruimte maken voor sociale interactie.

Zorgwonen in het dorp

Begeleid wonen is gesitueerd op de kop aan de Grote Baan. Hiermee krijgt de hele zorgsite van ‘Woonzorgcentrum OLV van de Kempen’ meer zichtbaarheid vanaf de Grote Baan. De ingang van gebouw B, wonen met lokale binding voor 65-plussers, wordt ook meteen zichtbaar gemaakt vanaf de straat. Een verkleinde wereld in de dorpskern van Ravels.

Grote Baan
2380 Ravels
Belgium

30 sociale wooneenheden GROTE BAAN | RAVELS

De zorgsite in Ravels vraagt om herkenbare en geruststellende verdichting. De site die ter beschikking gesteld wordt, biedt de uitgelezen kans om aan de randen aan te takken op het dorpsweefsel. Begeleid wonen en woningen voor 65-plussers vragen beide om lokale binding. De innesteling van de nieuwe woningen in een grote zorgsite, nauw vertakt met de omgeving, draagt hier zeker tot bij. De introductie van voldoende groenelementen stellen we voorop.

Aandacht voor de evolutie van de dorpse context

De Grote Baan (N12) te Ravels doorklieft de kern van het dorp waarlangs een duidelijke trend van lokale verdichting vandaag waar te nemen is. Fermettes en vrijstaande gebouwen worden geruild voor appartementsgebouwen met 3 tot 4 bouwlagen. Aandacht dient te gaan naar dorpse elementen en herkenbaarheid om niet te verzanden in anonieme gebouwen. Toekomen dient een plaats te krijgen, gemeenschapsfuncties kunnen een plint doen opleven en ruimte maken voor sociale interactie.

Zorgwonen in het dorp

Begeleid wonen is gesitueerd op de kop aan de Grote Baan. Hiermee krijgt de hele zorgsite van ‘Woonzorgcentrum OLV van de Kempen’ meer zichtbaarheid vanaf de Grote Baan. De ingang van gebouw B, wonen met lokale binding voor 65-plussers, wordt ook meteen zichtbaar gemaakt vanaf de straat. Een verkleinde wereld in de dorpskern van Ravels.

2022 - 2024

Grote Baan
2380 Ravels
Belgium