Skip to main content

OCMW Aalst / 6114m²

Baardegem, een fragiel stukje oost vlaams lint op de grens met Vlaams-Brabant, op een boogscheut van Aalst. Een kerk, een pastorij, een kapel op de hoek, de kroeg onder den toren, de feestzaal waar het leven gevierd is geworden. Aan de noorzijde een woonweefsel als een rizoom. Aan de zuidzijde een heterogeen lint, met doorzichten naar de achterliggende akkers. Een plek opgespannen tussen woonlint en park/akker. Per definitie de tweeledigheid in een dorp. Een woonzorgcentrum in Baardegem dient zich op twee schalen in het dorp te integreren. Enerzijds dient het zich in te passen in de korrel van het lint. Het gebouw toont zich als een cluster van delen op schaal van de dorpsstraat. Anderzijds is het intern opgebouwd als een schakeling van plekken, waarin en waarrond gewoond wordt. Met zicht op de kerk, het dorp, het park, de akker. Het ontwerp hecht veel belang aan de integratie van het bouwprogramma binnen het dorpsweefsel van Baardegem.  Het doorzicht naar het achterliggende open landschap wordt hierdoor behouden en verder versterkt. Tegelijk wordt ervoor gekozen om door bewuste verschuivingen in het volume het gebouw op schaal te brengen waarbij optimale oriëntaties en zichten ontstaan voor de gemeenschappelijke verblijfsruimtes. Een helder plan van eisen met een logische functionaliteit in relatie tot de werkingskost werd ter voorbereiding van het ontwerp uitgeschreven. Het is fundamenteel dat de stromen van zorg, afvoer en toelevering duidelijk en doordacht binnen het gegeven plan gelegen zijn. Een woonzorgcentrum is allereerst een woonomgeving, maar de kwaliteit ervan hangt sterk samen met het comfort waarmee de zorg verleend kan worden. Door een logische inplanting van de functies en aandacht voor een overzichtelijke organisatie moet deze nieuwe plek zowel voor bewoners als personeel een herkenbare thuis worden. Het gebouw wordt ingeplant op een bestaande begroende site en de kwaliteit van deze groenstructuren wordt maximaal behouden.  De extensieve landschapstuin die ontworpen werd, maakt integraal deel uit van het ontwerp en vertrekt van de kwaliteit van de aanwezige bomen en hagen. Deze parktuin zal een openbaar karakter krijgen en de cafetaria van het nieuwe woonzorgcentrum is er optimaal in verweven zodat dit een nieuwe ontmoetingsplek in het dorp kan worden.  De morfologie van het gebouw zorgt voor een optimale verweving met deze tuin.

FOTOGRAFIE: Johnny Umans

BUDGET: 9.797.960,32 euro

Thomas Cols, Chris Eeraerts, Kristof Van Loy
2013 - 2018

Baardegem-Dorp 28
9310 Aalst
Belgium

OCMW Aalst / 6114m²

Baardegem, een fragiel stukje oost vlaams lint op de grens met Vlaams-Brabant, op een boogscheut van Aalst. Een kerk, een pastorij, een kapel op de hoek, de kroeg onder den toren, de feestzaal waar het leven gevierd is geworden. Aan de noorzijde een woonweefsel als een rizoom. Aan de zuidzijde een heterogeen lint, met doorzichten naar de achterliggende akkers. Een plek opgespannen tussen woonlint en park/akker. Per definitie de tweeledigheid in een dorp. Een woonzorgcentrum in Baardegem dient zich op twee schalen in het dorp te integreren. Enerzijds dient het zich in te passen in de korrel van het lint. Het gebouw toont zich als een cluster van delen op schaal van de dorpsstraat. Anderzijds is het intern opgebouwd als een schakeling van plekken, waarin en waarrond gewoond wordt. Met zicht op de kerk, het dorp, het park, de akker. Het ontwerp hecht veel belang aan de integratie van het bouwprogramma binnen het dorpsweefsel van Baardegem.  Het doorzicht naar het achterliggende open landschap wordt hierdoor behouden en verder versterkt. Tegelijk wordt ervoor gekozen om door bewuste verschuivingen in het volume het gebouw op schaal te brengen waarbij optimale oriëntaties en zichten ontstaan voor de gemeenschappelijke verblijfsruimtes. Een helder plan van eisen met een logische functionaliteit in relatie tot de werkingskost werd ter voorbereiding van het ontwerp uitgeschreven. Het is fundamenteel dat de stromen van zorg, afvoer en toelevering duidelijk en doordacht binnen het gegeven plan gelegen zijn. Een woonzorgcentrum is allereerst een woonomgeving, maar de kwaliteit ervan hangt sterk samen met het comfort waarmee de zorg verleend kan worden. Door een logische inplanting van de functies en aandacht voor een overzichtelijke organisatie moet deze nieuwe plek zowel voor bewoners als personeel een herkenbare thuis worden. Het gebouw wordt ingeplant op een bestaande begroende site en de kwaliteit van deze groenstructuren wordt maximaal behouden.  De extensieve landschapstuin die ontworpen werd, maakt integraal deel uit van het ontwerp en vertrekt van de kwaliteit van de aanwezige bomen en hagen. Deze parktuin zal een openbaar karakter krijgen en de cafetaria van het nieuwe woonzorgcentrum is er optimaal in verweven zodat dit een nieuwe ontmoetingsplek in het dorp kan worden.  De morfologie van het gebouw zorgt voor een optimale verweving met deze tuin.

FOTOGRAFIE: Johnny Umans

BUDGET: 9.797.960,32 euro

Thomas Cols, Chris Eeraerts, Kristof Van Loy
2013 - 2018

Baardegem-Dorp 28
9310 Aalst
Belgium