Skip to main content

GO! Onderwijs | Beverlo | € 715.000

Het gemeenschapsonderwijs wil met dit project een voortrekkersrol spelen. De school kiest bewust om af te stappen van een klassieke klassenstructuur. De nieuwe schoolomgeving moet een ruimte zijn waar iedere leerling zich veilig voelt en waar zijn of haar aangeboren leergierigheden gestimuleerd worden. De focus binnen deze visie ligt op het leerproces waarbij de leerkracht de coach is die de leerling gidst in het proces van zelfontwikkeling en leerwinst. Er is dus nood aan vernieuwende en flexibele leeromgevingen, die plaats bieden aan diverse wijzen van leren met focus op digitale vaardigheden. De nieuwe school zal zich richten op het secundair onderwijs voor uiteindelijk 180 leerlingen.

Het bestaande rechthoekige gebouw telt 3 verdiepingen met een licht hellend dak.

De structuur heeft een uitgesproken beeldentaal: strak repeterende betonnen kolommen en balken dragen een ter plaatse gestorte ribbenvloer.

De precies ontworpen, grote houten ramen aan de noord- en de zuidgevel geven blijk van aandacht voor detaillering  en vullen de visie van een open school perfect aan.

De schoonheid van de ter plaatse gestorte betonnen elementen en de doorgedreven gedetailleerde ramen resulteren in hoge lokalen, rijkelijk badend in natuurlijk zonlicht.

Het gebouw in zijn huidige opstelling mist een duidelijke toegang vanuit de Laarbemdeweg. Verdergaand op het concept van een open leeromgeving willen we een nieuwe, duidelijke centrale toegang maken die rechtstreeks uitmondt in de nieuwe polyvalente ruimte. Voor ons is deze plek meer dan een refter en mag deze ruimte het nieuwe kloppende hart van de school ambiëren. We verlaten de piste om de 2 bestaande traphallen aan de uiteinden van het gebouw als hoofdcirculatie te aanzien. Een nieuwe centrale tribune als vrijstaand element zorgt voor collectiviteit en verbinding. Deze opstelling laat een vlotte centrale doorstroming toe tot alle verdiepingen; perfect volgens de visie van de nieuwe school. De vrijgekomen verbindingsgang tussen de 2 bestaande traphallen kan opgenomen worden in het collectief verhaal van deze nieuwe schoolomgeving.

Door de subtiele plaatsing van de centrale tribune ontstaan er verschillende sferen op het gelijkvloers: eetplekken met tafels nabij de keuken, kleine zitelementen als ontmoetingsplek bij de tribune en de lockers en een meer intieme, beschutte relaxruimte onder de tribune. Een toogelement zorgt voor de verbinding van de didactische keuken met de polyvalente ruimte. Deze kan gebruikt worden in het dagelijks functioneren van de refter, maar ook als presentatieruimte van culinaire  verwezelijkingen of als balie voor bijzondere of buitenschoolse activiteiten.

De centrale tribune zorgt voor een andere setting van de verdiepingen. De open leerplekken nestelen zich errond, terwijl andere ruimtes met toenemende akoestsiche eisen zich verder weghouden van deze collectiviteit. Een nieuwe centrale binnentrap zorgt voor een gelijkaardige verbinding met het bovenste niveau.

De 2 units rond de centrale vide op de eerste verdieping huisvesten ongeveer 90 leerlingen. We introduceren per unit verschillende plekken, die individuele en collectieve werkplaatsen moeten garanderen. Een aantal vaste elementen zorgen voor een doorwaadbare leeromgeving met verschillende ruimtes: individuele werkplekken, cocoons, open en gesloten groepsplekken.

Aparte instructieruimtes grenzend aan de bestaande traphallen zorgen voor meer geborgen plekken en zijn akoestisch gescheiden. Een taallabo, een PO steam lokaal en 2 flexlokalen zijn volledig akoestisch gescheiden door de tussenliggende trappenhallen. De verbouwing van de 2e verdieping zal gebeuren in een latere fase.

Kristof Van Loy, Diede Onzia
2020 - 2022

Laarbemdeweg 15-17
3581 Beverlo
België

GO! Onderwijs | Beverlo | € 715.000

Het gemeenschapsonderwijs wil met dit project een voortrekkersrol spelen. De school kiest bewust om af te stappen van een klassieke klassenstructuur. De nieuwe schoolomgeving moet een ruimte zijn waar iedere leerling zich veilig voelt en waar zijn of haar aangeboren leergierigheden gestimuleerd worden. De focus binnen deze visie ligt op het leerproces waarbij de leerkracht de coach is die de leerling gidst in het proces van zelfontwikkeling en leerwinst. Er is dus nood aan vernieuwende en flexibele leeromgevingen, die plaats bieden aan diverse wijzen van leren met focus op digitale vaardigheden. De nieuwe school zal zich richten op het secundair onderwijs voor uiteindelijk 180 leerlingen.

Het bestaande rechthoekige gebouw telt 3 verdiepingen met een licht hellend dak.

De structuur heeft een uitgesproken beeldentaal: strak repeterende betonnen kolommen en balken dragen een ter plaatse gestorte ribbenvloer.

De precies ontworpen, grote houten ramen aan de noord- en de zuidgevel geven blijk van aandacht voor detaillering  en vullen de visie van een open school perfect aan.

De schoonheid van de ter plaatse gestorte betonnen elementen en de doorgedreven gedetailleerde ramen resulteren in hoge lokalen, rijkelijk badend in natuurlijk zonlicht.

Het gebouw in zijn huidige opstelling mist een duidelijke toegang vanuit de Laarbemdeweg. Verdergaand op het concept van een open leeromgeving willen we een nieuwe, duidelijke centrale toegang maken die rechtstreeks uitmondt in de nieuwe polyvalente ruimte. Voor ons is deze plek meer dan een refter en mag deze ruimte het nieuwe kloppende hart van de school ambiëren. We verlaten de piste om de 2 bestaande traphallen aan de uiteinden van het gebouw als hoofdcirculatie te aanzien. Een nieuwe centrale tribune als vrijstaand element zorgt voor collectiviteit en verbinding. Deze opstelling laat een vlotte centrale doorstroming toe tot alle verdiepingen; perfect volgens de visie van de nieuwe school. De vrijgekomen verbindingsgang tussen de 2 bestaande traphallen kan opgenomen worden in het collectief verhaal van deze nieuwe schoolomgeving.

Door de subtiele plaatsing van de centrale tribune ontstaan er verschillende sferen op het gelijkvloers: eetplekken met tafels nabij de keuken, kleine zitelementen als ontmoetingsplek bij de tribune en de lockers en een meer intieme, beschutte relaxruimte onder de tribune. Een toogelement zorgt voor de verbinding van de didactische keuken met de polyvalente ruimte. Deze kan gebruikt worden in het dagelijks functioneren van de refter, maar ook als presentatieruimte van culinaire  verwezelijkingen of als balie voor bijzondere of buitenschoolse activiteiten.

De centrale tribune zorgt voor een andere setting van de verdiepingen. De open leerplekken nestelen zich errond, terwijl andere ruimtes met toenemende akoestsiche eisen zich verder weghouden van deze collectiviteit. Een nieuwe centrale binnentrap zorgt voor een gelijkaardige verbinding met het bovenste niveau.

De 2 units rond de centrale vide op de eerste verdieping huisvesten ongeveer 90 leerlingen. We introduceren per unit verschillende plekken, die individuele en collectieve werkplaatsen moeten garanderen. Een aantal vaste elementen zorgen voor een doorwaadbare leeromgeving met verschillende ruimtes: individuele werkplekken, cocoons, open en gesloten groepsplekken.

Aparte instructieruimtes grenzend aan de bestaande traphallen zorgen voor meer geborgen plekken en zijn akoestisch gescheiden. Een taallabo, een PO steam lokaal en 2 flexlokalen zijn volledig akoestisch gescheiden door de tussenliggende trappenhallen. De verbouwing van de 2e verdieping zal gebeuren in een latere fase.

Kristof Van Loy, Diede Onzia
2020 - 2021

Laarbemdeweg 15-17
3581 Beverlo
België